Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin

Regulamin

REGULAMIN

12. SANPROBI Bieg Kobiet

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem 12. SANPROBI Biegu Kobiet jest Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie oraz RAZ Event (www.raz.szczecin.pl).

2. Partnerem strategicznym wydarzenia jest SANPROBI Sp. z o.o. Sp.k. oraz Miasto Szczecin.

II. CELE

1. Upowszechnianie biegania oraz nordic walking jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród kobiet.

3. Promocja Szczecina jako miasta atrakcyjnego turystycznie oraz miasta przyjaznego ludziom aktywnym.

4. Umożliwienie biegaczkom współzawodnictwa oraz aktywnego spędzania czasu przez szczecinian.

5. Uczczenie Dnia Kobiet na sportowo.

6. Zwiększenie rozpoznawalności marki „SANPROBI” jako firmy suplementacyjnej tworzącej produkty probiotyczne.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Start Biegu odbędzie się 6 marca 2022r. (niedziela)

- o godzinie 11.00 START – 5 km Nordic Walking

- o godzinie 12.00 START – 5 km Bieg.

2. Start i Meta – Jasne Błonia Szczecin

3. Zawodniczki startujące w 12. SANPROBI Biegu Kobiet nie obowiązuje limit czasu. Uczestniczki pragnące maszerować bez kijów zobowiązane są do zgłoszenia się do Biegu i będą objęte tą klasyfikacją.

4. Poruszanie się poza wyznaczoną trasą biegu, skracanie dystansu skutkować mogą dyskwalifikacją.

5. Wszystkie uczestniczki 12. SANPROBI Biegu Kobiet są zobowiązane do stosowania się do poleceń służ odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi Imprezy z ramienia Organizatora.

IV. UCZESTNICTWO

1. W 12. SANPROBI Biegu Kobiet na głównych dystansach prawo startu mają tylko Panie od 12 roku życia (rocznik 2010 i starsze za pisemną zgodą rodzica/opiekuna). Uczestniczki roczników 2011 i młodsze obowiązuje regulamin SANPROBI MiniBiegu Kobiet.

2. Wszystkie uczestniczki biegów muszą zostać zweryfikowane w Biurze Zawodów.

Biuro Zawodów będzie do dyspozycji uczestniczek w terminach:

05.03 (sobota), w godz. 10.00 – 18.0

06.03 (niedziela), w godz. 09.00 – 10.30

UWAGA! Miejsce Biura Zawodów zostanie podane do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Odbiór pakietów startowych TYLKO w sobotę (05.03), w wypadku osób przyjezdnych lub/i za zgodą organizatora (mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) odbiór pakietów w niedzielę (06.03).

Panie ze Szczecina i okolic, które nie mogą odebrać pakietu startowego w sobotę osobiście (05.03) za zgodą organizatora mogą wyznaczyć osobę do odbioru za pomocą upoważnienia lub mogą dokonać odbioru pakietu startowego w dniu biegu (niedziela)

3. W Biurze Zawodów podczas weryfikacji uczestniczki biegu otrzymają pakiety startowe zawierające m.in. numer startowy (z chipem pomiaru czasu), torbę ekologiczną, agrafki oraz koszulkę techniczną (po wybraniu rozmiaru), informator.

Osoby, które dokonają opłaty startowej w dniu 05.03 w Biurze Zawodów nie mają gwarancji otrzymania koszulki w oczekiwanym rozmiarze. Nie przyjmujemy zgłoszeń oraz opłat w dniu startu.

Ponadto, w ramach pakietu startowego uczestnicy otrzymują: opiekę na trasie oraz pamiątkowy medal na mecie. Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z przebieralni, depozytu ubraniowego na czas trwania biegu.

4. Podstawą odbioru pakietu startowego jest dokument tożsamości i podpisane oświadczenia uczestnika o jego właściwym stanie zdrowia. W przypadku osób niepełnoletnich powyższe czynności dokonuje rodzic bądź opiekun. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.

5. Pakiet startowy może odebrać osoba startująca w biegu lub pisemnie upoważniona przez niego inna osoba.

6. Przepisanie pakietu startowego na inną osobę jest możliwe jedynie w biurze zawodów na podstawie pisemnego upoważnienia. Koszt przepisania pakietu to 30 zł.

7. Wszystkie uczestniczki biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

8. W dniu biegu wszystkie uczestniczki mogą otrzymać w Biurze Zawodów na podstawie numeru startowego worek z numerem umożliwiający przechowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. W przypadku utracenia przez zawodniczkę numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie worka przez nieuprawnioną osobę. Zabrania się pozostawiania w przechowalni przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

9. Organizator zastrzega możliwość zmiany godziny startu i podziału uczestników na mniejsze grupy w przypadku zmiany przepisów związanych z COVID-19. Organizator stosując się do obostrzeń rządowych w związku z COVID-19 obowiązujących w dniu startu może zmienić formułę biegu , ale bezwzględnie będzie dążył żeby impreza się odbyła. Jeżeli impreza nie będzie mogła się odbyć z powodu obostrzeń rządowych w związku z COVID-19 to organizator zwróci uczestniczkom opłatę startową którą wcześniej wpłaciły.

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.raz.szczecin.pl

2. Operatorem zgłoszeń jest firma DATASPORT

3. Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 22.02.2022 r. o godzinie 23:59 lub wcześniej, w przypadku wyczerpania limitu 2000 zgłoszeń (dotyczy ogólnej liczby uczestniczek w obu biegach). Po tym czasie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, z zastrzeżeniem, że ilość numerów dostępnych wynosi 30.

VII. OPŁATY

1. Każda uczestniczka Imprezy ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego).

2. Terminy i wysokości opłat przedstawia tabela:

TERMIN OPŁATA

do 31.12.2021 35 zł PROMOCJA ŚWIĄTECZNO - SYLWESTROWA

01.01.2022 - 16.01 .2022 50 zł

17.01.2022 - 10.02.2022 60 zł

11.02.2022 - 22.02.2022 70 zł

05.03. w BIURZE ZAWODÓW 100 zł

3. Opcje dodatkowe:

- Spódnica – 65 zł,

- Spódnica z legginsami - 86zł

- Kubek – 25 zł,

Tabela rozmiarów dostępna na stronie. Prosimy o dokładne sprawdzenie wymiarów. Nie ma możliwości wymiany zamówionych ubrań.

4. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestniczka jest zobowiązana do uzupełnienia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinna była wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywała swojej ostatniej wpłaty.

5. Opłaty startowej można dokonać wyłącznie online przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie www.datasport.pl, wybierając opcję „DOKONAJ OPŁATY STARTOWEJ”.

6. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestniczki na liście startowej na stronie www.raz.szczecin.pl

7. Po dokonaniu opłaty startowej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

8. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie. Nie jest opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie części kosztów organizacyjnych Imprezy.

9. Osoby, które wniosły opłatę startową i chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać takie zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z danymi, na jakie ma być wystawiony rachunek.

10. W przypadku odwołania imprezy lub jej części z winy Organizatora, zobowiązany jest on do zwrotu opłaty startowej na rzecz uczestnika.

VIII. KLASYFIKACJE I WYNIKI

1. Podczas 12. SANPROBI Biegu Kobiet prowadzone będą klasyfikacje generalne:

- NORDIC WALKING: 5 km – indywidualna

- NORDIC WALKING: 5 km – drużynowa „MAMA-CÓRKA”

- BIEG: 5 km – indywidualna

- BIEG: 5 km – drużynowa „MAMA-CÓRKA”

2. Klasyfikacja Najlepsza Szczecinianka w Biegu i Nordic Walking. Podstawą klasyfikacji jest udokumentowane, faktyczne miejsce zamieszkania (lub zameldowania) na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uczestniczka, która chce wziąć udział w tej klasyfikacji, powinna wybrać odpowiednią opcję podczas procesu zgłoszenia do Imprezy.

3. Podstawą klasyfikacji jest pomiar elektroniczny. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestniczki w danym punkcie trasy. Brak odczytu na danym punkcie może być podstawą do dyskwalifikacji.

4. Klasyfikacja pierwszych 50 zawodniczek w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu brutto, liczonego od chwili strzału startera. Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów netto – liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodniczkę.

5. W wynikach końcowych biegu każda zawodniczka otrzyma informację o czasie brutto i netto.

6. Drużynę „MAMA-CÓRKA” tworzą Uczestniczki zgłoszone do biegu lub do marszu, których klasyfikacja będzie liczona na podstawie uzyskanych czasów w ramach jednej konkurencji (nie dopuszczamy w tej klasyfikacji par mieszanych bieg/nordic walking).

7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do dnia 8 marca 2022 r. do godz. 18.00 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną najpóźniej w dniu 10 marca 2022 r.

IX. NAGRODY

1. Wszystkie uczestniczki, które ukończą 12. SANPROBI Bieg Kobiet otrzymają na mecie pamiątkowe medale - LINK

2. Nagrody dodatkowe:

- Zdobywczynie miejsc 1-6 w klasyfikacji generalnej kobiet w Biegu i Nordic Walking otrzymają puchary,

- Zdobywczynie miejsc 1-3 w klasyfikacji drużynowej „MAMA-CÓRKA” w Biegu i Nordic Walking otrzymają puchary,

- Zwyciężczynie kategorii Najlepsza Szczecinianka w Biegu i Nordic Walking otrzymają statuetki.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych nagród (niespodzianek) i klasyfikacji. Będzie to określone w odrębnym regulaminie podanym do wiadomości.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest główny Organizator, tj. Ruchowa Akademia Zdrowia, ul. Zawadzkiego 25/8, 71-246 Szczecin (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

3. Dane osobowe uczestniczek 12. SANPROBI Biegu Kobiet przetwarzane będą w celu organizacji Imprezy, dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków prawnych (np. wystawiania rachunków), informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych, ogłoszenia wyników Imprezy, promocyjnych i marketingowych.

4. Dane osobowe uczestniczek Imprezy mogą być przekazane następującym podmiotom:

- instytucjom, którym muszą być udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- firmie, za pośrednictwem której prowadzony jest proces przyjmowania zgłoszeń do Imprezy oraz pomiar czasu

5. Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

6. Uczestniczka ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 12. SANPROBI Biegu Kobiet.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszystkie zawodniczki muszą mieć numery startowe (z chipem do pomiaru czasu) przymocowane z przodu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i skutkować może dyskwalifikacją.

2. Przebywanie na trasie 12. SANPROBI Biegu Kobiet bez ważnego numeru startowego oraz zezwolenia Organizatora (identyfikator – osoby funkcyjne) jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego lub zezwolenia Organizatora (identyfikator) będą usuwane z trasy przez obsługę biegu. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Bieg z wózkiem dziecięcym możliwy jest jedynie po przesłaniu do Organizatora indywidualnego wniosku w formie mailowej oraz uzyskaniu zgody Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia do biegu bez podania przyczyn. W przypadku wniesienia opłaty startowej, zostanie ona zwrócona.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy (w całości lub części) lub jego przerwania bez podania przyczyn.

5. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każda uczestniczka jest zobowiązana do podpisania oświadczenia o znajomości niniejszego regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę dla personelu medycznego działającego w imieniu Organizatora na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych ratujących życie oraz transport w bezpieczne miejsce. Uczestniczka przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestniczka rozważyła i oceniła zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

7. Zapisując się do udziału w Imprezie uczestniczka akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jej wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom 12. SANPROBI Biegu Kobiet w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i sponsorów, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestniczka wyraża także zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje jej prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia ostatecznych decyzji.

Dyrektor

12. SANPROBI Biegu Kobiet

Robert Szych

Partner strategiczny

Organizator

RAZ
RAZEvent

Partnerzy

Firma wspierająca